IOD

Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Konrad Jankoś.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych : iod@pq.net.pl