Narodowe Czytanie 2018

obrazek

Narodowe Czytane 2018   

Gminna Biblioteka Publiczna  Mszana Dolna z/s w Kasince Małej kolejny raz włączyła się do akcji Narodowego Czytania zainicjowanej  już w 2012 r.   przez prezydenta RP.  

      Tegoroczną lekturą  zostało „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego

 Zwłaszcza w obliczu  setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, dobrze jest na nowo przeczytać „Przedwiośnie” i raz jeszcze przekonać się  o tym, że nasza literatura stanowi integralną część narodowej kultury.

 

Przedwiośnie to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, która została opublikowana w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania. Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej. Do tej pory ukazało się ok. 120 polskich i ponad 10 zagranicznych wydań Przedwiośnia. Doczekało się też dwóch ekranizacji (1928, 2001).


Stefan Żeromski (1864-1925) – prozaik, dramaturg, publicysta i działacz społeczny, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i XX wieku. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej, był uczniem gimnazjum w Kielcach, działał w tajnych kołach młodzieżowych, pracował m.in. jako guwerner w Nałęczowie i bibliotekarz w Polskim Muzeum Narodowym w Rapperswilu. Od 1919 roku przebywał w Warszawie (pod koniec życia zamieszkał na Zamku Królewskim). W swoich utworach często piętnował niesprawiedliwość społeczną, opowiadając się za potrzebą walki z krzywdą i cierpieniem. Wiele miejsca poświęcił tematyce niepodległościowej, nawiązując dialog z tradycją polskiej literatury patriotycznej. Był również inicjatorem powstania Polskiej Akademii Literatury, a także współtwórcą (1920) i pierwszym prezesem Związku Zawodowego Literatów Polskich, w roku 1924 założył polski oddział Pen Clubu.

         W tym roku nasze  spotkanie  odbyło się w gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Mszanie Górnej . Swoją obecnością  zaszczycili nas : Bolesław Żaba – Wójt Gminy Mszana Dolna, Aleksandra Kania – Przewodnicząca Rady Gminy Mszana Dolna, Maria Kowalczyk – radna Gminy Mszana Dolna , Jarosław Mazur –Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mszanie Górnej, Katarzyna Sobuń – polonistka, pracownicy GBP Mszana Dolna oraz młodzież i mieszkańcy Mszany Górnej.

      Fragmenty „ Przedwiośnia „ czytali dla nas Wójt Bolesław Żaba , Maria Kowalczyk radna Gminy ,Katarzyna Sobuń – polonistka miejscowej Szkoły Podstawowej oraz gimnazjalistki : Weronika Dawiec , Maria Szarek, i Emilia Potaczek. Spotkanie przygotowała i nad płynnym przebiegiem czuwała Marta Stożek- prowadząca filię GBP w Mszanie Górnej.

                Dziękujemy wszystkim którzy włączyli się do naszej akcji i spędzili z  nami na lekturze „ Przedwiośnia” swój wolny sobotni czas.

                                                               Dyrekcja i pracownicy GBP Mszana Dolna

Zobacz więcej zdjęć: