Nowa siedziba Biblioteki w Łostówce

obrazek


Od 1 lutego 2019 r. Biblioteka Publiczna w Łostówce ma nową siedzibę. Księgozbiór został przeniesiony z budynku szkoły do wyremontowanych pomieszczeń w remizie OSP. Czytelnicy mają teraz do dyspozycji wypożyczalnię oraz czytelnię ze stanowiskiem komputerowym. 

 


Oficjalnego otwarcia nowej siedziby biblioteki dokonali: wójt Gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba, przewodniczący Rady Gminy Mszana Dolna Jan Chorągwicki, sołtys Łostówki Maria Farganus oraz najaktywniejsza czytelniczka tej książnicy Natalia Chorągwicka. W uroczystości wzięli również: udział prezes OSP Łostówka Józef Malec, instruktor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Limanowej Maria Trzupek, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Elżbieta Ciężadlik oraz kierowniczki poszczególnych filii. Zespół Szkoły i Przedszkola w Łostówce reprezentowała klasa VII z wychowawczynią.
Wójt Bolesław Żaba w przemówieniu podkreślił rolę bibliotek w małych miejscowościach, a szczególnie ich wpływ na intelektualny rozwój młodego pokolenia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Chorągwicki przypomniał początki tej instytucji. Biblioteka Publiczna w Łostówce została założona 2 września 1996 r. Znajdowała się w budynku szkoły, a w czasie jej rozbudowy – w pomieszczeniach kaplicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Krystyna Knapczyk skupiła się na bieżącej działalności biblioteki. Od wielu lat współpracuje z biblioteką szkolną w zakresie planowania zakupów nowych książek, a także organizacji konkursów czytelniczych, plastycznych i recytatorskich. Obie biblioteki organizują akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, w którą angażują się osoby znane w środowisku lokalnym, nauczyciele oraz rodzice.  Maria Trzupek i Elżbieta Ciężadlik wyraziły nadzieję, że zmiana lokalu będzie nowym rozdziałem w historii biblioteki. 
Obecnie biblioteka ma blisko 200 czytelników. Dysponuje literaturą naukową oraz beletrystyką dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  Księgozbiór liczy 3987 woluminów. Łostowska książnica swoje podwoje dla czytelników otwiera w poniedziałki i środy od 15.00 do 19.00 oraz w czwartki od 16.00 do 18.00. 
                                    Monika Antosz-Grodzicka
 


 

Zobacz więcej zdjęć: