Podsumowanie naszej działalności w 2018 roku.

obrazek

 

Działalność GBP w Mszanie Dolnej w 2018 r.

          W 2018 r. księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie Dolnej powiększył się o 1908 pozycji . Z tego 1252 książki zakupiono ze środków własnych, a 601 z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu : „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

        Zrealizowaliśmy w ubiegłym roku 40322 wypożyczenia. W naszych ośmiu placówkach zarejestrowało się blisko dwa tysiące użytkowników , oraz odnotowano  23 612  odwiedzin.

        Kolejny raz włączyliśmy się w akcję „Narodowego Czytania „. Tym razem czytaliśmy „ Przedwiośnie „ Stefana Żeromskiego w gościnnych progach  Szkoły Podstawowej  w Mszanie Górnej.

      Staramy się być blisko naszych użytkowników i ich czytelniczych zainteresowań – uważnie śledząc nowości wydawnicze i dostosowując się do bieżących potrzeb lokalnego środowiska. Nasza  działalność nie skupia się tylko na wypożyczaniu , ale także w miarę możliwości  na organizacji  licznych spotkań , lekcji bibliotecznych , konkursów , czy zajęć podczas wakacji i ferii mających na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży.

      Systematycznie wprowadzamy nasz księgozbiór do systemu bibliotecznego „ Mak +”, który umożliwia już zdalne przeszukiwanie naszych zbiorów. Zapraszamy wszystkich na naszą stronę www.gbpkasinka.pl . Tam z zakładki KATALOG można wyszukiwać nie wychodząc z domu  skatalogowane przez nas książki. Można je także wyszukiwać za pomocą strony : www.szukamksiążki.pl .  W naszych bibliotekach można także skorzystać z bezpłatnych stanowisk komputerowych.

    W ubiegłym roku pożegnaliśmy przechodzącą  na emeryturę dotychczasową kierowniczkę GBP Panią Zofię Skolarus oraz koleżankę z filii w Rabie Niżnej Panią Halinę Jugowicz. Dziękujemy im jeszcze raz  za dotychczasową współpracę , poświęcony bibliotecznym sprawom  czas i serce . Życzymy dobrego zdrowia w realizacji wszystkich pozazawodowych postanowień i marzeń.

                                         Serdecznie zapraszamy do naszych bibliotek.

                                                        Dyrekcja i pracownicy GBP w Mszanie Dolnej