Zmiana warty na stanowisku kierownika GBP

Zofia Skolarus, jedyna do tej pory kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie Dolnej  z/s w Kasince Małej, przechodzi na emeryturę. 25 lipca b.r., podczas spotkania w bibliotece, za całokształt pracy na rzecz Gminy Mszana Dolna podziękowali jej: Bolesław Żaba, Wójt Gminy Mszana Dolna i Aleksandra Kania, Przewodnicząca Rady Gminy. Do wyrazów wdzięczności za wzorową współpracę dołączyły  pracownice GBP oraz Helena Golińska – Instruktor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Limanowej.

Nie zabrakło życzeń dobrego wykorzystania czasu odpoczynku od pracy zawodowej, realizacji marzeń i dobrego zdrowia, aby wszystkie plany, na które do tej pory nie było czasu, zostały podjęte. Dotychczasową kierownik gminnej biblioteki na stanowisku zastąpi Elżbieta Ciężadlik, która do tej pory pracowała w filii GBP w Kasinie Wielkiej. Środowe spotkanie w Kasince Małej było okazją do wręczenia aktu powołania nowej Kierownik GBP.  W związku z tą zmianą warty w najbliższym czasie zmianie ulegnie również siedziba GBP – przeniesiona zostanie do Kasiny Wielkiej.

Zofia Skolarus to pierwsza i jedyna do tej pory Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej. Piastowała z powodzeniem tę funkcję od czasu utworzenia GBP, w maju 1992 roku. To właśnie ona tworzyła i przez 26 kolejnych lat kształtowała gminną książnicę oraz wszystkie 7 podległych jej filii (nowoutworzona Biblioteka Gminna przejęła jako swoje filie Gromadzkie Biblioteki Publiczne w Kasinie Wielkiej, Lubomierzu, Mszanie Górnej, Łętowem, Olszówce i Rabie Niżnej; filię w Łostówce utworzono w 1996 roku).  Kierownik GBP w 1992 roku przejęła księgozbiór kasinczańskiej  biblioteki od Elżbiety Łabuz, która Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Kasince Małej prowadziła w  swoim domu. Pierwszą siedzibę GBP miała w innym, prywatnym domu w centrum wsi, jednak „nie zagrzała” tam długo miejsca. Kierownik biblioteki zmuszona była użyczyć swojego domu na siedzibę książnicy. Taki stan rzeczy nie trwał długo – zadecydowano o kolejnej przeprowadzce, tym razem do pomieszczeń w kasinczańskiej remizie OSP. Jednak pomieszczenia te były zbyt ciasne dla potrzeb rozwijającej się biblioteki, a „rozrastająca” z roku na rok orkiestra dęta potrzebowała sali prób, dlatego w listopadzie 2002 roku księgozbiór biblioteczny przeniesiono do „Organistówki” w pobliżu kościoła parafialnego, gdzie siedziba biblioteki mieści się do tej pory.

W październiku 2017 roku Zofia Skolarus świętowała jubileusz 40 – lecia swojej pracy zawodowej, nieprzerwanie w bibliotece. Obowiązki zawodowe podjęła w bibliotece w Lubniu, gdzie najpierw była kierownikiem, a potem bibliotekarzem. W 1991 roku przeniesiono ją na mocy porozumienia do pracy w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Mszana Dolna w Mszanie Dolnej, a 18 maja 1992 roku powołano na stanowisko Kierownika Biblioteki Gminnej w Mszanie Dolnej z siedzibą w Kasince Małej. Na rzecz Gminy Mszana Dolna przepracowała 26 lat 9 miesięcy i 28 dni.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.